En skola för alla åldrar

Var ska drömskolan ligga någonstans? Frågan är inte oviktig. Ett bra läge skulle kunna vara Kista i norra Stockholm.

Kista ligger på Järvafältet, som delas av Solna, Sundbybergs, Stockholms, Sollentuna och Järfälla kommun. Stadsdelen började byggas på 1970-talet, och är idag framför allt känd för två saker: det stora köpcentret Kista Galleria, och det faktum att stadsdelen är Sveriges IT-centrum.

I Kista har Ericsson sitt huvudkontor, och flera utländska IT- och telekombolag har sina Sverigekontor här, däribland IBM, Samsung och Nokia. Kungliga Tekniska Högskolan har förlagt sina utbildningar inom informations- och kommunikationsteknik till Kista, och detsamma har Stockholms universitet gjort med sin utbildning för data- och systemvetenskap.

Dessutom har Kista en ung befolkning, vilket bl.a. yttrar sig i ett stort antal förskolor, och ett gymnasium. Det här skapar stora möjligheter för ett sammanhållet campus. Alla byggnader behöver inte ligga bredvid varandra: i och med att de redan finns i samma stadsdel är de ju på gångavstånd från varandra.

Det behöver inte heller innebära att barnen från Kista ska gå skolor i samma område från det att de börjar förskolan och fram tills de tar examen från högskolan. Däremot finns det många andra fördelar.

En resurs att utnyttja

En högskola är en resurs för ett område, framför allt när det gäller att stimulera de boende i området att studera vidare. Det kan ske på flera sätt. När studenter vid högskolorna i Kista arbetar fram nya produkter kan de använda eleverna på grund- och gymnasieskolorna som testpublik. De kan även besöka förskolorna och låta barnen göra enklare experiment. Tänk er en förskola där de pedagogiska verktygen är utvecklade av framtidens Steve Jobs! Det kan bli verklighet.

Studenterna kan även ge läxhjälp till eleverna, och äldre elever kan ge läxhjälp till yngre. På det här sättet stimuleras intresset för teknik och naturvetenskap, och även de som väljer att flytta från Kista kommer att ha större sannolikhet att studera vidare, även om de kommer från studieovana hem.