En skola där alla lyckas

Det kommer knappast som någon nyhet att den svenska skolan befinner sig i kris. Vad kan man egentligen göra för att komma till rätta med den situation som har uppstått? Troligen behövs det stora, genomgripande åtgärder. På den här sajten går vi igenom några av dem.

Hur ska den idealiska skolan vara? Det är naturligtvis inte en enkel fråga. Det finns många idéer i samhället idag om hur den bästa pedagogiska situationen bör se ut, och så har det troligen alltid varit. Problemet – kanske det största problemet av dem alla – när det gäller den svenska skolan är att flera olika visioner på kort tid har avlöst varandra. Det har helt enkelt knappt funnits tid för en reform att implementeras, förrän den ska ersättas med en ny reform. Varken eleverna eller lärarna – eller för den delen skolledarna – har hunnit vänja sig.

Mindre byråkrati

Ett annat stort problem är byråkratin. Precis som på många andra håll i dagens samhälle går en hel del av lärarnas tid åt till olika administrativa sysslor. Detta beror på målstyrningen. Mål som kan mätas sätts upp, helt enkelt för att det ska vara möjligt att mäta om resultaten blir bättre eller inte. Att då föra bok över resultaten, och rapportera vidare dem, tar arbetstid som annars kunde användas till att förbereda lektioner i anspråk.

Mindre byråkrati för lärarna, och mer tid till undervisning, är en viktig del i utvecklandet av en ny och bättre skola. Men det finns naturligtvis mycket annat som också bör ingå. Dit hör frågor som hur en skolbyggnad bör vara utformad, om årskurserna bör integreras med varandra eller inte, och vilken pedagogik som bör tillämpas. Sedan handlar det naturligtvis mycket om arbetsmiljö också: både elevernas och lärarnas.

Campus Kista försöker helt enkelt svara på frågan ”Vad saknas för att den svenska skolan ska bli den bästa i världen?”