Studieskulder som måste betalas

I dag skriver vi om skulder och krav på återbetalning, vi skriver också om hur man kan få en person att tvingas betala tillbaka sin studieskuld, till exempel genom en dom eller ett betalningsföreläggande från Kronofogdemyndigheten. Vi skriver även om det smarta i att samla sina lån för att spara pengar.

faktura betalaI en artikel i ST kan vi läsa om ett mål i USA som den svenska studiestödsnämnden CSN har vunnit, och som därmed ger en prejudicerande verkan, med rätt för CSN att driva in studieskulder på fler smitare som bosatt sig utomlands och inte betalat av sina skulder. Tydligen är det så att CSN i flera års tid försökt få flera att betala av sina skulder och det är en hel del som vägrar, bara i USA finns det runt 9 700 återbetalningsskyldiga låntagare men även  i resten av världen finns runt 17 000 personer som är dåliga på att betala tillbaka på sina lån från skoltiden.

Ja det är lurigt det där med skulder, särskilt när man har små lån från olika långivare som ligger spridda och som kostar mycket pengar på grund av räntorna på olika hålla och i varierande storlek. Ett smart sätt är att samla eller låsa lånen, lös dina låna hos springfinance.se för att få en helhetskoll samtidigt som du minimerar kostnader för en massa olika lån på en hel del olika ställen, det är helt enkelt smartare att bara ha det samlat på ett och samma ställe.

Kronfogdemyndigheten skapar balans

Om man inte kan betala av sin skuld till en långivare kan denne långivare välja att ansöka om en exekutionstitel hos Kronofogden, denna kan då ge ut ett betalningsföreläggande. Om detta inte betalas trots krav kan samme långivare, så som CSN ovan, välja att driva ärendet till domstol och där få domstolen att på sitt lagenliga vis, tvinga gäldenären att betala sin skuld. Mer om Kronofogden är att denna är en myndighet med uppdrag att skapa balans mellan den som ska ha betalt och den som ska betala, det är alltså en myndighet som både hjälper den som ska ha betalt, borgenären men även den som ska betala gäldenären, som kanske behöver råd och stöd samt vägledning ut ur sin situation.