När pennan blev en dator

“Läsplatta ersätter papper och penna” är rubriken på en av många artiklar som dök upp för några år sedan, då det blev klart att allt fler skolor börjar använda sig av läsplatta och datorer snarare än papper och penna. Och det handlar ju mest om när man ska skriva som plattan är aktuell, detta för att (enligt pedagoger) det inte handlar om att få till stavningen rätt utan att man lär barnen läsa först. Det är en ny vändning för skolan, så klart – och frågan är för det första om det verkligen är en ordentligt genomtänkt idé, samt att en undrar sig varför det ena måste utesluta det andra. Papper och penna är ju fortfarande verkligen viktigt eftersom det används mycket i samhället, sedan är det inte säkert att man lättare skriver bara för att man gör det på datorn – det kan snarare vara tvärtom. När du använder en dator eller en läsplatta så rättar (eller i alla fall visar när det är felstavat) datorn, och det är den som jobbar istället för hjärnan. Det bör väl egentligen leda till att barnen blir “lata” och inte lär sig se sina fel när de görs.

Om vi pratar om drömskolan så måste det ju vara att man kombinerar dessa saker. Och det är ju verkligen inget svårt för skolorna att se till att ha papper, penna och annat skolmaterial tillgängligt – inte heller är det speciellt dyrt. Kolla in på www.profsoffice.se så ser du vad utbudet är och vad priserna ligger på. Handstil och stavning verkar i detta fall hamna i skymundan för själva läsandet, men visste måste man väl kunna ordna detta bättre? Även skolministern sågar projektet, och så här säger han gällande surfplattor i skolan till Dagens Nyheter:

– Man måste lära sig skriva för hand i skolan, det går inte att upphöra med det. Man kan inte säga att bara för att det är svårare att skriva med penna så ska man sluta med det. Jag blir rätt sorgsen när jag läser att man tänker så. Även i framtiden måste man kunna både skriva och räkna. Man kan inte alltid ha tillgång till en dator var man än befinner sig.

Och där har han en poäng, vilket är viktig att lyfta och vi får hoppas att Läroverket verkligen har koll på vad de gör angående detta.