Brist på många yrkesroller i Stockholm

Stockholm expanderar mer och mer samtidigt som det råder brist på flera yrkesroller. Det ser även ljust ut för dessa yrkesroller framtidsmässigt och om man väljer att utbilda sig nu är det smart att välja en utbildning inom ett område där det blir lätt att få jobb.

I och med att Stockholms befolkning fortsätter att öka drastiskt, mycket på grund av invandring men också på lägre dödlighet bland äldre och en ökad barnafödsel, drivs också tillväxten av jobb och arbetskraft framåt. Arbetsgivarna blir alltmer optimistiska gällande framtida anställningsmöjligheter och cirka 55 000 jobb kommer att skapas i Stockholmsregionen under 2016. Therese Landerholm, analytiker på Arbetsförmedlingen, säger till SVT:

– Stockholm är drivande i den svenska tillväxten, vilket så klart är glädjande. Länet står för närmare hälften av landets sysselsättningsökning enligt prognosen.

Här finns jobben

Genom att utbilda sig till lärare, sjuksköterska eller socialsekreterare säkrar du jobb framtidsmässigt. I och med den ökade befolkningen har behovet av många yrkesroller ökat markant och bristen är nu så stor att det kan bli svårt att fylla dessa luckor under de närmaste åren. Det behövs dessutom många bagare, konditorer, byggnadsingenjörer, byggnadstekniker, civilingenjörer inom byggsektorn, mjukvaru- och systemutvecklare och undersköterskor. Vill man jobba med marknadsföring är konkurrensen hårdare, men det är en yrkeskategori som alltid behövs men som många utbildar sig till. Företag expanderar och marknadsföring är väldigt viktigt i dagens företagssamhälle. I och med digitaliseringen finns det dock nu fler utvecklingsmöjligheter inom marknadsföring. Enligt en artikel på SVTs hemsida är yrkesroller att undvika om man vill slippa större konkurrens på arbetsmarknaden bland annat roller som banktjänsteman, brevbärare, ekonomiassistent, butiksförsäljare, personlig assistent, vårdbiträde, löne- och personalassistent och vaktmästare.